Cara Mentafsirkan Nisbah Kewangan

Terdapat puluhan nisbah kewangan dan maknanya menolong pemilik perniagaan menilai kesihatan kewangan syarikat. Nisbah kewangan boleh dibahagikan kepada enam bidang utama analisis: kecairan, keuntungan, hutang, prestasi operasi, aliran tunai dan penilaian pelaburan. Mentafsirkan nisbah kewangan memerlukan pemahaman penyata pendapatan dan kunci kira-kira.

Definisi Nisbah Kewangan

Nisbah yang diperoleh dalam laporan kewangan syarikat digunakan untuk membuat perbandingan sama ada dari masa ke masa atau berkaitan dengan data lain dalam laporan. Nisbah mengambil satu nombor dan membaginya menjadi nombor lain untuk menentukan perpuluhan yang kemudiannya dapat ditukar menjadi peratusan, jika dikehendaki.

Sebagai contoh, nisbah hutang ke ekuiti melihat liabiliti hutang syarikat dan membahagikannya dengan ekuiti aset. Sekiranya syarikat mempunyai hutang $ 200,000 dan ekuiti $ 100,000, nisbah hutang-ke-ekuiti adalah dua ($ 200,000 / $ 100,000 = 2). Ini bermaksud syarikat mempunyai ekuiti $ 1 dolar untuk setiap hutang $ 2. Dalam kes ini, semakin besar nisbah satu ditafsirkan sebagai masalah hutang yang meningkat yang boleh menyebabkan masalah kewangan jangka panjang bagi syarikat.

Nisbah Kewangan Utama

Menilai indikator kewangan utama adalah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemilik perniagaan. Dengan memahami apa yang dinilai oleh setiap nisbah kewangan utama, anda dapat memperoleh nisbah dengan lebih mudah dengan melihat penyata kewangan dengan cepat.

  • Nisbah Pengukuran Kecairan : Nisbah ini menentukan jika syarikat dapat memenuhi tanggungjawab kewangan jangka pendek. Ia mengambil kira aset cair untuk liabiliti jangka pendek.

  • Nisbah Petunjuk Keuntungan : Nisbah ini mempertimbangkan jumlah keuntungan yang diperoleh dari kos barang yang dijual atau perbelanjaan operasi. Terdapat nisbah margin keuntungan kasar dan bersih.

  • Nisbah Hutang : Nisbah hutang adalah seperti nisbah hutang ke ekuiti yang dijelaskan di atas yang mempertimbangkan berapa banyak hutang yang dimiliki syarikat dan aset yang dimilikinya untuk membayar hutang.

  • Nisbah Prestasi Operasi: Nisbah ini melihat nombor seperti perolehan aset tetap atau penjualan-ke-hasil per bilangan pekerja untuk menentukan kecekapan. Syarikat yang cekap secara amnya meningkatkan keuntungan.

  • Nisbah Petunjuk Aliran Tunai : Syarikat perlu menjana aliran tunai yang mencukupi untuk membayar perbelanjaan operasi, mengembangkan perniagaan dan membuat jaring keselamatan pendapatan tertahan. Aliran tunai operasi dibahagikan dengan nisbah penjualan menentukan berapa kos untuk memperoleh pelanggan baru.

  • Nisbah Penilaian Pelaburan : Nisbah ini membantu pelabur menentukan daya maju pelaburan yang ada atau baru ke dalam syarikat. Sebagai contoh, nisbah harga-ke-pendapatan memberikan jumlah yang dibayar syarikat untuk setiap $ 1 pendapatan kepada pemegang saham.

Syarikat menggunakan nisbah besar dan kecil untuk menilai trend dalaman syarikat dan menentukan pertumbuhan dari masa ke masa. Walaupun syarikat yang diperdagangkan secara umum mungkin memiliki jumlah yang jauh lebih besar, setiap pemilik perniagaan dapat menggunakan data yang sama untuk merancang strategi untuk siklus fiskal perusahaan berikutnya.

Analisis dan Tafsiran Nisbah Kewangan

Menganalisis dan mentafsirkan nisbah kewangan adalah logik apabila anda berhenti memikirkan apa yang diberitahu oleh nombor tersebut. Ketika berkaitan dengan hutang, sebuah syarikat lebih kuat dari segi kewangan apabila terdapat lebih sedikit hutang dan lebih banyak aset. Oleh itu, nisbah kurang dari satu lebih kuat daripada nisbah 5. Walau bagaimanapun, mungkin secara strategik menguntungkan untuk mengambil hutang semasa tempoh pertumbuhan selama ia dikendalikan.

Nisbah margin aliran tunai mengira sejauh mana syarikat dapat menerjemahkan penjualan menjadi tunai sebenar. Ia dikira dengan mengambil aliran tunai operasi dan membahagikannya dengan penjualan bersih yang terdapat pada penyata pendapatan. Semakin tinggi nisbah atau peratusan aliran tunai operasi, semakin baik.

Perkara yang sama berlaku dengan nisbah margin keuntungan. Sekiranya harganya $ 20 untuk membuat produk dan ia dijual dengan harga $ 45, margin keuntungan kasar dikira dengan mengurangkan kos barang yang dijual dari hasil dan membahagikan hasil ini dengan pendapatan [0,55 = ($ 45- $ 20) / $ 45]. Semakin tinggi nisbah ini, semakin banyak keuntungan yang terdapat pada setiap produk.