Perbezaan Antara Invois dan Resit

Semasa penjualan barang atau perkhidmatan, pembeli dan penjual membuat perjanjian untuk menjalankan perniagaan dan menyelesaikan transaksi kewangan. Perjanjian boleh dibuat secara lisan atau bertulis, dan syarat-syarat transaksi akan direkodkan atau didokumentasikan dengan invois dan resit. Invois dan resit adalah dokumen sumber untuk perakaunan; invois juga dipanggil bil. Invois dan resit digunakan dalam perakaunan untuk merekodkan transaksi penjualan dan untuk menjelaskan permintaan dan penerimaan untuk pembayaran.

Invois Disediakan oleh Penjual

Invois adalah bil, atau permintaan pembayaran, untuk penjualan. Ia menyenaraikan barang atau perkhidmatan yang diberikan oleh penjual kepada pelanggan, bersama dengan harga, kredit, potongan harga, cukai dan jumlah yang perlu dibayar. Ia juga boleh merangkumi maklumat kredit, nombor invois, nama jurujual dan program penjualan khas.

Sebagai contoh, banyak invois membenarkan pembeli membayar 30 hari dan menawarkan potongan harga untuk pembayaran dalam 10 hari pertama dari tarikh invois. Invois merangkumi maklumat hubungan perniagaan untuk penjual, termasuk nama perniagaan, alamat, nombor telefon, nombor faks dan alamat web. Ini juga termasuk maklumat hubungan untuk pembeli dan tarikh transaksi penjualan. Invois tidak boleh dikelirukan dengan pesanan pembelian, yang merupakan permintaan tertulis dari pembeli kepada penjual yang membenarkan pengiriman atau penghantaran barang dengan persetujuan untuk membayar.

Resit untuk membuktikan bahawa Pembayaran telah Dilakukan

Resit adalah dokumentasi bahawa pembayaran telah dilakukan untuk menyelesaikan penjualan. Ini berfungsi sebagai bukti hak milik dalam kebanyakan kes. Ia menyenaraikan barang atau perkhidmatan, harga, kredit, potongan harga, cukai, jumlah pembayaran dan kaedah pembayaran. Resit biasanya merangkumi maklumat mengenai pembeli dan penjual, dalam format yang berbeza dan tahap yang berbeza-beza.

Contohnya, pembelian tempat jualan, seperti membeli gas untuk kereta di stesen minyak, mempunyai maklumat hubungan penjual yang lengkap tetapi maklumat pembeli terhad. Resit adalah bukti pembayaran pembeli.

Penerbit dan Penerima

Invois dan resit dihasilkan oleh penjual, peniaga dan penjual dan dikeluarkan kepada pembeli, pelanggan atau pelanggan. Jabatan perakaunan, kakitangan penjualan dan kakitangan perkhidmatan pelanggan boleh mengeluarkan invois kepada pelanggan. Pejabat doktor dan doktor gigi mengeluarkan invois kepada pesakit untuk perkhidmatan yang diberikan. Pelayan atau pelayan mengeluarkan invois, yang disebut bil atau cek, kepada pengunjung di restoran untuk makanan yang mereka pesan.

Penerima resit biasanya pelanggan tetapi mungkin akauntan atau pembukuan, serta pihak ketiga yang menerima resit sebagai bukti pembayaran pelanggan untuk proses kewangan.

Kegunaan Invois dan Resit

Invois digunakan untuk meminta pembayaran dari pembeli, melacak penjualan, membantu mengawal inventori dan memudahkan pengiriman barang dan perkhidmatan. Invois juga digunakan untuk melacak pendapatan yang diharapkan di masa depan dan untuk mengurus hubungan pelanggan dengan menawarkan pilihan pembayaran yang baik, seperti jangka masa pembayaran yang lama atau potongan untuk pembayaran awal atau pembayaran tunai.

Resit digunakan oleh pembeli atau pelanggan untuk membuktikan bahawa mereka telah membayar sesuatu barang, terutama dalam keadaan pengembalian barang yang rosak atau rosak.