Cara Membuat Wang Tunai yang Dikumpulkan pada Akaun Belum Terima

Menjual secara kredit bermaksud anda perlu mengesan akaun terbuka dan baki pelanggan. Catat pembayaran pelanggan masuk dalam akaun belum terima lejar umum untuk mengurangkan baki hutang dalam akaun. Apabila anda memahami kedua-dua sisi persamaan perakaunan, anda boleh menghantar transaksi dengan tepat dan mengelakkan masalah lejar.

1

Kenali invois yang harus digunakan untuk pembayaran. Pastikan jumlah pembayaran sepadan dengan invois yang diterima pelanggan anda atau menggambarkan potongan penjualan dengan tepat.

2

Buat catatan jurnal untuk mengenali pembayaran terhadap akaun belum terima lejar. Pembayaran dicatat sebagai kredit ke akaun belum terima. Buat debit yang sesuai ke akaun tunai untuk jumlah yang sama untuk mengenali wang yang diterima sebagai pembayaran. Contohnya, pembayaran $ 1,500 pada invois akan dihantar ke lejar sebagai kredit $ 1,500 kepada "Akaun Belum Terima" dan debit $ 1,500 ke "Tunai."

3

Ubah sedikit catatan jurnal anda sekiranya pelanggan memanfaatkan potongan tunai. Kirimkan keseluruhan jumlah invois ke akaun belum terima sebagai kredit, mengurangkan jumlah penghutang. Kirimkan jumlah sebenar yang diterima ke akaun tunai sebagai debit, yang menggambarkan pembayaran fizikal yang dimasukkan ke bank. Catat perbezaannya sebagai debit ke akaun lejar diskaun jualan. Contohnya, jika pelanggan membayar invois $ 1,200 dengan potongan jualan 5 peratus, kreditkan "Akaun Belum Terima" dengan harga $ 1,200. Untuk mengimbangi kemasukan, debit "Tunai" dengan harga $ 1,140 dan debit "Potongan dan Elaun Jualan" untuk $ 60.