Cara Mengira Menggunakan Excel untuk Jumlah Kuadrat

Salah satu formula yang disokong oleh Microsoft Excel adalah jumlah persamaan kuasa dua. Untuk mengira jumlah petak menggunakan Microsoft Excel, anda perlu memasukkan formula tertentu ke dalam bar formula sel yang anda gunakan. Anda mempunyai kemampuan untuk memasukkan hingga 30 nombor berasingan dalam formula, dan ia boleh berupa nombor statik - seperti 5, 4 atau 3 - atau sel yang dihubungkan, seperti A5, B4 atau C3.

1

Pilih sel dalam dokumen Microsoft Excel yang ingin anda gunakan untuk fungsi jumlah kuasa dua dan buka tab "Rumus".

2

Klik pada butang "Masukkan Fungsi" dan ketik "sumsq" ke dalam kotak "Cari fungsi". Klik "Pergi" dan pilih fungsi "SUMSQ" yang muncul dalam senarai di bawah. Kemudian klik "OK."

3

Taipkan nombor yang dikehendaki, seperti "5" atau "6," atau nombor sel, seperti "A3" atau "C6," ke dalam kotak Nombor dan kemudian klik butang "OK". Jumlah kotak untuk nombor yang anda masukkan dihitung dan hasilnya dipaparkan di dalam sel.