Cara Membuat Histogram di Mac Office

Walaupun tidak ada pilihan satu klik sederhana untuk mengubah data menjadi carta histogram di Microsoft Office untuk Mac, anda boleh menggunakan alat carta di Excel untuk membuat histogram yang memaparkan data taburan dan frekuensi dalam format grafik bar menegak grafik. Sebelum membuat histogram anda, import atau masukkan data yang ingin anda tampilkan sebagai histogram dalam jadual buku kerja Excel baru dengan lajur atau baris yang terpisah untuk data nilai dan frekuensi.

1

Buka fail buku kerja yang mengandungi data anda di Microsoft Office untuk Mac Excel.

2

Pilih dan sorot julat sel data dalam jadual. Jangan sertakan label data yang menerangkan setiap lajur atau baris data.

3

Klik tab "Carta" pada pita menu utama. Klik butang "Lajur" dalam kumpulan Sisipkan Carta, dan kemudian pilih pilihan "Lajur Berkelompok". Excel memaparkan data yang dipilih dalam format histogram. Anda boleh memilih dan menyeret carta ke lokasi yang mudah di layar.

4

Klik di mana sahaja pada carta dan pilih dan sorot sel data dalam jadual sekali lagi.

5

Klik tab "Chart Layout" di pita menu utama. Masukkan tajuk untuk histogram anda di ruang yang disediakan pada carta.

6

Pilih butang "Label Paksi" dalam kumpulan Label pada pita. Klik butang "Tajuk Paksi Vertikal" dan masukkan tajuk paksi menegak di ruang pada carta. Pilih "Label Paksi" diikuti dengan "Tajuk Paksi Mendatar" dan taipkan tajuk akses horziontal di ruang pada carta.

7

Klik pada mana-mana bar dalam histogram untuk memilih semua bar, dan kemudian pilih "Format Data Point" dalam menu konteks.

8

Ubah nilai di kotak "Gap Width" menjadi "0%" untuk membuang semua ruang antara bar di histogram, dan kemudian klik butang "OK".

9

Simpan dokumen kumpulan kerja untuk mengekalkan histogram anda.