Cara Menambah Lajur ke Jadual Data

Microsoft Excel 2010 dapat menukar lembaran kerja ke jadual data untuk membantu anda menganalisis data yang berkaitan dengan cepat dalam baris dan lajur yang diformat. Apabila anda perlu memperluas susun atur jadual, terapkan perintah tab Laman Utama atau pintasan klik kanan untuk memasukkan lajur jadual dengan gaya yang serupa. Setiap lajur jadual akan mengandungi baris tajuk untuk membantu anda menyusun dan menyaring data anda dengan berkesan.

Perintah Masukkan

1

Buka lembaran kerja Excel yang mengandungi jadual data anda.

2

Klik sel jadual di sebelah tempat anda ingin memasukkan lajur data. Tab Alat Meja berwarna dipaparkan pada pita arahan.

3

Klik tab "Rumah" pada pita.

4

Klik butang anak panah "Masukkan" dalam kumpulan Sel untuk membuka senarai pilihan.

5

Klik "Masukkan Lajur Jadual ke Kiri." Lajur ke kanan akan beralih. Sekiranya anda memilih sel di lajur data terakhir, anda dapat mengklik pilihan lain: "Masukkan Lajur Meja ke Kanan."

Pilihan Jalan pintas

1

Buka lembaran kerja Excel yang mengandungi jadual data anda.

2

Klik kanan sel di lajur jadual di sebelah tempat anda ingin memasukkan lajur baru. Senarai pilihan jalan pintas akan dipaparkan.

3

Arahkan ke atas "Sisipkan" untuk membuka daftar dengan dua pilihan: "Lajur Meja ke Kiri" dan "Baris Meja Di Atas." Sekiranya sel meja dipilih di lajur terakhir, anda akan melihat pilihan ketiga: "Lajur Meja ke Kanan."

4

Klik "Lajur Meja ke Kiri" atau "Lajur Meja ke Kanan" untuk memasukkan lajur baru.