Apakah Keupayaan Strategik?

Oleh kerana perniagaan bersaing satu sama lain untuk pelanggan, pangsa pasar dan pendapatan, mereka menggunakan taktik sesuai dengan strategi yang disengajakan. Proses membentuk strategi dan menerapkannya adalah tanggungjawab kepemimpinan perniagaan. Namun, tidak semua perniagaan memiliki kelebihan yang sama ketika menyusun strategi dan menggunakan strategi.

Petua

Keupayaan strategik merujuk kepada semua kekuatan syarikat - orang, sumber daya, kemahiran dan kemampuan - yang memberikannya kelebihan daya saing.

Keupayaan untuk Bersaing

Keupayaan strategik merujuk kepada kemampuan perniagaan untuk memanfaatkan semua kemahiran, kemampuan dan sumbernya untuk memperoleh kelebihan daya saing, dan dengan demikian bertahan dan meningkatkan nilainya dari masa ke masa. Walaupun kemampuan strategik memperhitungkan strategi yang digunakan oleh perniagaan, ia berfokus pada aset, sumber daya dan posisi pasar organisasi, memproyeksikan seberapa baik ia dapat menggunakan strategi di masa depan. Tidak ada kaedah tunggal atau metrik sejagat untuk mengukur atau mencatat kemampuan strategik.

Berjaya di Pasar Bebas

Keupayaan strategik perniagaan adalah komponen utama dalam kekal berdaya maju dan berkembang walaupun terdapat pesaing di pasaran bebas. Banyak kumpulan pihak yang berminat berusaha mengukur dan mengesan keupayaan strategik. Mereka termasuk pelabur, yang ingin memasukkan wang mereka ke dalam perniagaan dengan peluang yang munasabah untuk kejayaan dan pertumbuhan masa depan. Pekerja juga mementingkan kemampuan strategik kerana mengenal pasti perniagaan yang stabil dan tidak mungkin dilanggar atau perniagaan yang perlu mengurangkan kos melalui pemberhentian pekerja.

Pemimpin perniagaan mengesan metrik, bukan hanya untuk syarikat mereka sendiri tetapi juga pesaing untuk lebih memahami pasaran di mana mereka beroperasi. Akhirnya, penganalisis kewangan dan agensi pengawalseliaan pemerintah mempunyai kepentingan dalam kemampuan strategik kerana berperanan dalam bagaimana mereka menilai dan memantau perniagaan.

Mengenal pasti Kompetensi Kritikal

Banyak elemen berpotensi menyumbang kepada keupayaan strategik perniagaan. Aset seperti wang tunai, harta benda dan paten semuanya menyumbang kepada kemampuan perniagaan untuk merumuskan dan menggunakan strategi. Elemen lain merangkumi sumber manusia dan struktur organisasi, kerana kemahiran pekerja dan mekanisme kepemimpinan semuanya menyumbang kepada daya saing perniagaan.

Penetapan harga juga dapat menjadi bagian dari strategi, dengan perniagaan yang memahami bagaimana memanipulasi harga untuk memaksimumkan keuntungan yang cenderung menikmati kelebihan strategis daripada pesaing yang menghadapi masalah untuk mendapatkan harga yang menguntungkan untuk produk mereka.

Analisis Nilai Strategik

Menilai kemampuan strategik adalah proses yang kompleks, sebahagiannya kerana banyaknya faktor yang harus ditangani. Proses menilai kemampuan strategik perniagaan dikenali sebagai analisis nilai strategik. Ini bergantung pada data dari laporan tahunan, tinjauan umum dan tren pasar untuk menentukan perniagaan mana dalam industri tertentu yang memiliki kemampuan strategis yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh kerana perniagaan berubah dan memperoleh sumber daya tambahan, penganalisis mesti terus melakukan analisis nilai strategik baru.