Jenis Tanggungjawab di Tempat Kerja

Semua syarikat, sama ada besar atau kecil, bergantung pada orang untuk memenuhi satu set tanggungjawab untuk memastikan operasi perniagaan yang betul. Pekerja perlu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, sementara pemilik dan pengurus perlu memastikan bahawa polisi dipatuhi dan harapan dapat dipenuhi. Sebilangan pekerja mungkin diberi lebih banyak tanggungjawab daripada yang lain, tetapi setiap orang mesti menjaga syarat asas pekerja yang produktif.

Tanggungjawab Khusus Pekerjaan

Setiap pekerja di sebuah syarikat, sama ada setiap jam atau bergaji, pada posisi peringkat permulaan atau dalam pengurusan atasan, beroperasi setiap hari berdasarkan keterangan pekerjaan tertentu untuk kedudukan mereka. Adalah menjadi tanggungjawab pekerja untuk melaksanakan tugas-tugas jawatan tersebut dengan sebaik mungkin sambil mematuhi polisi dan protokol syarikat. Mereka harus bekerja ketika diharapkan, mengurus masa mereka dengan baik dan berusaha untuk menjadi bahagian positif pasukan korporat. Pekerja harus menangani pihak pengurusan dengan sebarang pertanyaan atau masalah yang mereka hadapi dan berusaha untuk kebaikan syarikat.

Akauntabiliti Prestasi Peribadi

Tanggungjawab umum yang lain untuk semua pekerja adalah menanggung kesalahan dan dipertanggungjawabkan atas tindakan anda. Daripada meletakkan kesalahan kepada rakan sekerja atau membuat alasan, pekerja yang menerima tanggungjawab atas kesalahan atau pertimbangan yang buruk menjadi aset positif bagi organisasi. Pengurus mungkin perlu melakukan perbualan yang sukar dengan pekerja untuk mewujudkan harapan ini, tetapi akhirnya, kebertanggungjawaban sebagai standard pejabat akan mewujudkan persekitaran kerja yang positif dan produktif.

Pengawasan dan Kepimpinan Pengurus

Tanggungjawab utama pengurus adalah untuk memastikan pasukan atau jabatan mereka berada di landasan yang betul untuk memenuhi matlamat dan memenuhi standard syarikat. Pengurus yang baik juga bertanggungjawab untuk mengembangkan kemahiran dan kualiti prestasi pekerja di bawah pengawasan mereka. Dengan memberikan maklum balas, latihan dan peluang untuk kemajuan, pengurus mewujudkan persekitaran kerja dan komitmen positif kepada syarikat. Sebaliknya, kepemimpinan yang kelihatan tidak berminat dengan kesejahteraan kakitangannya tidak akan mendapat penghormatan dan kesetiaan pekerjanya.

Peruntukan untuk Tempat Kerja yang Selamat

Dengan peraturan Jabatan Tenaga Kerja AS, Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) menghendaki semua majikan memberikan keselamatan pekerja mereka. Persekitaran tempat kerja mesti memenuhi standard OSHA dan tertakluk kepada pemeriksaan yang mungkin. Majikan mesti menyediakan dan menyelenggara peralatan yang selamat digunakan, menghantar tanda yang mengingatkan pekerja mengenai protokol keselamatan, memberikan latihan keselamatan berkala dan menyimpan rekod kecederaan atau penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan.

Menangani Kewajipan Kewangan

Sebilangan pekerja, terutama yang berada di jabatan perakaunan atau gaji, bertanggungjawab untuk menguruskan kewangan syarikat dengan betul. Perhatian yang teliti terhadap penyimpanan rekod yang tepat adalah penting di samping mengikuti amalan perakaunan dan perniagaan standard. Orang lain yang mempunyai akses wang tunai pejabat atau dana budi bicara harus menggunakannya hanya untuk tujuan perniagaan rasmi dan harus menyerahkan rekod penerimaan tepat ke jabatan perakaunan. Pekerja yang mengemukakan permintaan penggantian juga harus menjaga integriti ketika mencatat perbatuan dan perbelanjaan makan.

Kelakuan dan Perwakilan Profesional Am

Di setiap syarikat, semua pekerja dari pengurusan atasan ke bawah, harus berusaha untuk melakukan diri mereka secara profesional, tidak hanya dalam pekerjaan mereka, tetapi di luar pekerjaan juga. Garis panduan dan tatakelakuan dasar perniagaan harus diikuti oleh semua orang dan dilihat sebagai standard untuk mewakili syarikat bukan hanya kepada vendor dan pelanggan, tetapi juga kepada masyarakat umum. Di luar pekerjaan, integriti peribadi, atau kekurangannya, dapat mencerminkan kembali syarikat.

Contohnya, jika seorang pekerja di sebuah kedai pembaikan perkakas yang kerap masuk ke rumah pelanggan ditangkap kerana kecurian kecil, pelanggan boleh menganggap syarikat itu sendiri adalah operasi yang tidak jujur, walaupun pekerja itu terbukti sebagai pekerja yang tidak baik.