Cara Melakukan Sisa di Excel

Model regresi linier meramalkan hasil satu pemboleh ubah berdasarkan nilai pemboleh ubah berkorelasi yang lain. Excel 2013 dapat membandingkan data ini untuk menentukan korelasi yang ditentukan oleh persamaan regresi. Persamaan ini mengira nilai jangkaan pemboleh ubah kedua berdasarkan nilai sebenar pemboleh ubah pertama. Walau bagaimanapun, nilai sebenarnya mungkin menyimpang dari nilai jangkaan ini. Perbezaan ini disebut baki. Plot sisa mencatatkan nilai-nilai ini dengan pemboleh ubah pertama untuk memaparkan keberkesanan persamaan secara visual.

1

Masukkan data pemboleh ubah pertama di lajur A dan data pemboleh ubah kedua di lajur B. Sebagai contoh, anda mungkin memasukkan skor ujian kebolehan dalam sel A1 hingga A15 dan jumlah penjualan di sel B1 hingga B15.

2

Klik dan seret tetikus anda ke kedua-dua set data untuk menyerlahkan semua nilai. Dalam contohnya, sorot sel A1 hingga B15.

3

Klik tab "Insert", pilih "Insert Scatter (X, Y) atau Bubble Chart" dari kumpulan Charts dan pilih pilihan "Scatter" pertama untuk membuat chart scatter.

4

Klik "Tambah Elemen Carta" dari tab Reka Bentuk, "Garis Trend" dan kemudian "Lebih Banyak Pilihan Garis Trend."

5

Biarkan "Linear" dipilih dan tandakan "Persamaan Paparan pada Carta." Tutup panel sisi "Format Trendline".

6

Masukkan persamaan yang muncul pada carta di sel C1, tetapi ganti "X" dengan "A1." Sebagai contoh, jika persamaan yang dipaparkan adalah "y = 362.46x + 26259, masukkan" = 362.46 * A1 + 26356 "tanpa tanda kutip dalam sel C1. Ini mengira nilai yang diramalkan.

7

Klik sel sekali lagi dan klik dua kali "Isi Penanganan" kecil berwarna hitam di kanan bawah sel. Melakukannya menyalin data di lajur selebihnya sehingga mencapai entri data terakhir.

8

Masukkan "= B1-C1" tanpa tanda petik di sel D1 untuk mengira baki, atau penyimpangan nilai yang diramalkan dari jumlah sebenar.

9

Klik sel sekali lagi dan klik dua kali "Fill Handle" untuk menyalin formula dan memaparkan baki untuk setiap entri data. Data dalam lajur D harus tetap disorot.

10

Pegang kekunci "Ctrl" dan sorot data di lajur A. Dalam contohnya, anda harus menonjolkan sel A1 hingga A15 dan D1 hingga D15.

11

Klik tab "Insert", pilih "Insert Scatter (X, Y) atau Bubble Chart" dari kumpulan Charts dan pilih pilihan "Scatter" pertama untuk membuat plot yang tinggal. Sekiranya titik mematuhi garis dasar sifar dengan ketat, persamaan regresi cukup tepat. Sekiranya titik-titik tersebar liar, persamaan regresi mungkin mempunyai kegunaan yang terhad.