6 Jenis Rancangan Perniagaan

Rancangan perniagaan membimbing pemilik, pengurusan dan pelabur ketika perniagaan bermula dan berkembang melalui tahap kejayaan. Pemilik perniagaan atau calon pemilik perniagaan menulis rancangan perniagaan untuk menjelaskan setiap aspek perniagaannya, menjelaskan objektif yang akan menjangka dan mempersiapkan pertumbuhan. Pemilik perniagaan yang bijak menulis rancangan perniagaan untuk membimbing pengurusan dan mempromosikan modal pelaburan.

Petua

Jenis rancangan perniagaan merangkumi, tetapi tidak terbatas pada, rancangan permulaan, dalaman, strategi, kelayakan, operasi dan pertumbuhan.

Rancangan Perniagaan Permulaan

Perniagaan baru harus memperincikan langkah-langkah untuk memulakan perusahaan baru dengan rancangan perniagaan permulaan. Dokumen ini biasanya merangkumi bahagian yang menerangkan syarikat, produk atau perkhidmatan yang akan dibekalkan oleh perniagaan anda, penilaian pasaran dan pasukan pengurusan yang anda jangkakan. Pelabur yang berpotensi juga memerlukan analisis kewangan dengan hamparan yang menerangkan bidang kewangan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, unjuran pendapatan, keuntungan dan aliran tunai.

Rancangan Perniagaan Dalaman

Rancangan perniagaan dalaman mensasarkan khalayak tertentu dalam perniagaan, misalnya, pasukan pemasaran yang perlu menilai projek yang dicadangkan. Dokumen ini akan menerangkan keadaan semasa syarikat, termasuk kos operasi dan keuntungan, kemudian mengira jika dan bagaimana perniagaan akan membayar balik modal yang diperlukan untuk projek tersebut. Rancangan dalaman memberikan maklumat mengenai pemasaran projek, pengambilan pekerja dan kos teknologi. Mereka juga biasanya merangkumi analisis pasar yang menggambarkan demografi sasaran, ukuran pasaran dan pengaruh positif pasaran terhadap pendapatan syarikat.

Rancangan Perniagaan Strategik

Rancangan perniagaan yang strategik memberikan pandangan tahap tinggi mengenai matlamat syarikat dan bagaimana ia akan mencapainya, menyusun rancangan asas untuk seluruh syarikat. Walaupun struktur rancangan strategik berbeza dari syarikat ke syarikat, kebanyakan merangkumi lima elemen: visi perniagaan, pernyataan misi, definisi faktor kejayaan kritikal, strategi untuk mencapai objektif dan jadual pelaksanaan. Rancangan perniagaan yang strategik membawa semua peringkat perniagaan menjadi gambaran besar, memberi inspirasi kepada pekerja untuk bekerjasama untuk mewujudkan kemuncak kejayaan syarikat.

Rancangan Perniagaan Kebolehlaksanaan

Rancangan perniagaan kelayakan menjawab dua pertanyaan utama mengenai usaha perniagaan yang dicadangkan: yang , jika ada, akan membeli perkhidmatan atau produk yang ingin dijual oleh syarikat, dan jika usaha itu dapat menghasilkan keuntungan. Rancangan perniagaan kelayakan merangkumi, tetapi tidak terbatas pada, bahagian yang menjelaskan keperluan produk atau perkhidmatan, demografi sasaran dan modal yang diperlukan. Pelan kelayakan berakhir dengan cadangan untuk terus maju.

Rancangan Perniagaan Operasi

Rancangan operasi adalah rancangan dalaman yang terdiri daripada unsur - unsur yang berkaitan dengan operasi syarikat . Rancangan operasi, menentukan penanda pelaksanaan dan tarikh akhir untuk tahun yang akan datang. Rancangan operasi menggariskan tanggungjawab pekerja.

Rancangan Perniagaan Pertumbuhan

Rancangan pertumbuhan atau rancangan pengembangan adalah penerangan mendalam mengenai cadangan pertumbuhan dan ditulis untuk tujuan dalaman atau luaran. Sekiranya pertumbuhan syarikat memerlukan pelaburan, rancangan pertumbuhan mungkin merangkumi penerangan lengkap mengenai syarikat, pengurusan dan pegawainya. Rancangan mesti memberikan semua butiran syarikat untuk memuaskan bakal pelabur. Sekiranya rancangan pertumbuhan tidak memerlukan modal, pengarang mungkin akan meninggalkan penerangan syarikat yang jelas, tetapi akan merangkumi unjuran penjualan dan perbelanjaan kewangan.