Definisi Pemegang Lesen

Pemilik perniagaan dan profesional di AS mesti beroperasi mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh undang-undang persekutuan dan negeri yang mungkin memerlukan pengurus memperoleh pelbagai lesen yang berkaitan dengan perniagaan. Sebagai contoh, seorang pemilik bar mungkin perlu mendapatkan lesen untuk menjual alkohol dan seorang peguam mungkin diminta untuk mendapatkan lesen undang-undang untuk mempraktikkan undang-undang dalam negeri tertentu. Pemegang lesen adalah orang yang diberi lesen.

Pemegang lesen vs Pelesen

Dalam keadaan di mana lesen diberikan dari satu pihak ke pihak lain, ada pemegang lesen dan pemberi lesen. Pemegang lesen adalah pihak yang menerima lesen, sementara pemberi lesen adalah pihak yang memberikan lesen. Contohnya, jika pemilik bar mendapat lesen minuman keras dari negeri di mana dia menjalankan perniagaannya, pemiliknya adalah pemegang lesen dan pemerintah yang mengeluarkan lesen tersebut adalah pemberi lesen.

Perjanjian Pelesenan Antara Pihak Swasta

Walaupun perniagaan dan profesional sering harus mendapatkan lesen dari badan kerajaan untuk menjalankan perniagaan, pihak swasta seperti individu dan perniagaan boleh membuat pengaturan pelesenan di antara mereka. Perjanjian perlesenan antara pihak swasta melibatkan satu pihak yang membenarkan pihak lain menggunakan, membuat atau menjual produk atau harta inteleknya. Sebagai contoh, rantai makanan segera mungkin menandatangani kontrak pelesenan dengan pencipta filem popular yang membolehkan rantai itu menampilkan watak-watak dari filem di tokonya dan menjual mainan yang berkaitan dengan filem itu. Istilah pemegang lesen dan pemberi lesen adalah biasa dalam kontrak pelesenan antara pihak swasta.

Kewajipan Pemegang Lesen

Pemegang lesen sering diminta untuk mematuhi peraturan tertentu yang ditetapkan oleh badan pemerintah atau kontrak yang menetapkan pengaturan perlesenan. Pemegang lesen mungkin diwajibkan secara kontrak untuk membayar pemberi lesen untuk penggunaan produk dan harta intelek mereka. Sebagai contoh, jika pencipta kartun popular melesenkan wataknya kepada peruncit sehingga ia dapat membuat dan menjual mainan berdasarkan watak kartun, kartunis mungkin akan menerima pembayaran royalti yang berjumlah peratusan tertentu dari hasil yang dihasilkan dari setiap penjualan.

Faedah Pelesenan untuk Pemegang Lesen

Manfaat dari membuat perjanjian pelesenan pihak swasta untuk pemegang lesen adalah bahawa ia dapat memungkinkan mereka memperoleh keuntungan dari kejayaan atau idea orang lain yang tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya idea mereka sendiri. Sebagai contoh, seorang kartunis mungkin tidak memiliki sumber kewangan untuk membuat mainan berdasarkan wataknya, yang mungkin mendorongnya melesenkan wataknya kepada peruncit besar yang memiliki kemampuan untuk membawa produk ke pasar. Peruncit mendapat keuntungan dengan memiliki produk baru untuk dijual dan jika kartunnya popular, mungkin terdapat permintaan yang tinggi untuk mainan tersebut tanpa peruncit harus mencurahkan banyak sumber untuk iklan.