Cara Membuat Petak dalam Hamparan

Menentukan nombor bermaksud mengalikan nombor dengan sendirinya. Sebagai contoh, jika anda mengira faktor pertumbuhan kompaun dua tahun untuk perniagaan anda, anda menggandakan kadar pertumbuhan satu tahun dengan sendirinya, seperti 1.4 kali 1.4, untuk mencapai faktor pertumbuhan dua tahun iaitu 1.96. Spreadsheets dirancang untuk memudahkan pengiraan yang rumit, dan fungsi bawaan untuk mengkuadratkan nombor atau menaikkan angka ke kekuatan yang lebih tinggi menjadikan pengiraan ini lebih mudah.

1

Gunakan simbol tanda bintang atau " " untuk mengalikan nombor dengan sendirinya. Sebagai contoh, kebanyakan spreadsheet mengenali pengiraan mudah "= 1.4 1.4" untuk mengira 1.96.

2

Gunakan simbol karet atau "^" untuk menentukan bahawa nombor itu dinaikkan ke daya kedua. Kaedah ini menggunakan format "= 1.4 ^ 2" tanpa tanda petik. Format ini juga dikenali secara meluas di antara hamparan.

3

Gunakan fungsi "Kuasa" untuk menentukan kuasa kedua. Fungsi ini menggunakan format "= Power (1.4,2)"; namun, beberapa spreadsheet menggunakan titik koma dan bukan koma, jadi dalam aplikasi ini, rumusnya adalah "= Power (1.4; 2)".