Teori Tingkah Laku Organisasi & Sumber Manusia

Tingkah laku organisasi merujuk kepada bagaimana individu dan kumpulan berkelakuan dalam persekitaran organisasi. Teori sumber manusia membantu menjelaskan bagaimana tingkah laku dan struktur pengurusan dapat mempengaruhi tingkah laku pekerja secara positif atau negatif. Dengan memiliki dan bertindak berdasarkan pemahaman asas mengenai tingkah laku organisasi dan teori HR, pemilik perniagaan kecil dapat memaksimumkan produktiviti dan kreativiti pekerja dan meminimumkan perolehan pekerja.

Faktor Kelakuan Pekerja

Beberapa faktor terlibat dalam tingkah laku pekerja. Menurut What Is Organizational Behavior, ini merangkumi mekanisme organisasi (seperti budaya dan struktur) dan mekanisme kumpulan (seperti tingkah laku kepemimpinan dan fungsi pasukan). Mereka juga merangkumi ciri-ciri individu (seperti keperibadian, nilai dan kemampuan) dan mekanisme individu seperti kepuasan kerja, tekanan, motivasi, etika, dan pembelajaran dan membuat keputusan.

Sintesis Sains

Oleh itu, teori tingkah laku organisasi dan sumber manusia berasal dari sintesis beberapa sains, termasuk psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, sains politik, kejuruteraan dan perubatan. Sebagai contoh, antropologi menyumbang untuk memahami bagaimana budaya mempengaruhi tingkah laku. Perubatan, sebaliknya, dapat menyumbang maklumat mengenai bagaimana tekanan jangka panjang mempengaruhi kesihatan pekerja. Kajian ekonomi dapat membantu kita memahami bagaimana kesihatan pekerja yang buruk mempengaruhi produktiviti dan, akhirnya, keuntungan.

Teori Prestasi

Teori HR bertujuan untuk mencapai dua hasil utama: prestasi kerja yang lebih cekap dan berkesan dan peningkatan motivasi atau komitmen pekerja. Seorang ahli teori kecekapan, Henri Fayol, berpendapat bahawa pekerja berfungsi dengan lebih cekap apabila pengurusan lebih efisien. Dari teori ini muncul empat fungsi pengurusan: merancang, mengatur, memimpin dan mengawal. Pakar kecekapan lain adalah Frederick Taylor, yang teorinya menghasilkan pekerjaan yang dirancang untuk memerlukan pergerakan yang lebih sedikit dan sistem pembayaran dengan kadar potongan untuk pekerja kilang.

Teori Motivasi

Abraham Maslow mengembangkan salah satu teori pertama mengenai apa yang mendorong individu. Menurut Maslow, manusia mempunyai keperluan yang disusun menjadi hierarki, yang digambarkan oleh piramid. Keperluan asas di dasar piramid, seperti makanan dan tempat tinggal, mesti dipenuhi terlebih dahulu. Setelah keperluan asas ini dipenuhi, pekerja berusaha untuk merasa selamat (seperti keselamatan kerja), disayangi (persahabatan dan hubungan), mempunyai rasa pencapaian (seperti melalui pengiktirafan atau pekerjaan yang dilakukan dengan baik) dan akhirnya, untuk mewujudkan diri sendiri (kerja yang memuaskan secara peribadi).

Keperluan mesti dipenuhi di setiap peringkat sebelum pekerja dapat bergerak lebih tinggi di sepanjang segitiga. Oleh itu, seorang pekerja yang takut akan pekerjaannya, atau sering mengambil berat untuk memenuhi keperluan, tidak dapat menumpukan pada tujuan berprestasi tinggi. Dari masa ke masa, ini dapat menurunkan prestasi dan boleh mempengaruhi semangat pejabat. Ini boleh menyebabkan pekerja yang paling cekap meninggalkan tempat kerja yang tidak berpuas hati, meninggalkan pekerja yang kurang kompeten. Dasar sumber manusia yang menghargai pekerja dapat dilihat sebagai pelaburan dalam perniagaan itu sendiri.