Empat Elemen Kepemimpinan Transformasional

Organisasi menekankan konsep kepemimpinan dalam melatih pengurus atau ketua kumpulan untuk mendorong pasukan atau organisasi maju. Dalam kepemimpinan, keberkesanan pemimpin transformasi berbanding transaksional sering diperdebatkan. Kepemimpinan transaksional lebih bergantung pada pemahaman "memberi dan menerima", di mana pekerja bawahan mempunyai rasa tanggungjawab kepada pemimpin sebagai ganti sejumlah ganjaran.

Teori kepemimpinan transformasional, sebaliknya, melibatkan hubungan yang komited antara pemimpin dan pengikutnya. Kepemimpinan transformasional pertama kali diciptakan oleh James Burns pada tahun 1973, menurut Universiti St. Thomas. Pada tahun 1985, ahli psikologi industri Bernard Bass mengenal pasti dan menulis mengenai empat faktor kepemimpinan transformasional.

Pengaruh Pemimpin yang Ideal

Karisma menandakan salah satu ciri kepemimpinan transformasional yang paling mudah dikenal pasti. Seperti yang dijelaskan oleh Ronald E Riggio PhD dalam Psikologi Hari Ini, ini adalah sebahagian daripada menjadi panutan positif, memperlihatkan keperibadian karismatik yang mempengaruhi orang lain untuk ingin menjadi lebih seperti pemimpin. Pengaruh yang ideal dapat dinyatakan melalui kesediaan pemimpin transformasi untuk mengambil risiko dan mengikuti sekumpulan inti nilai, keyakinan dan prinsip etika dalam tindakan yang diambilnya. Melalui konsep pengaruh ideal inilah pemimpin membina kepercayaan dengan pengikutnya dan pengikutnya, seterusnya, mengembangkan keyakinan terhadap pemimpin mereka.

Motivasi Inspirasi dan Keupayaan untuk Membangkitkan Keyakinan

Motivasi inspirasi merujuk kepada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi keyakinan, motivasi dan rasa tujuan dalam diri pengikutnya. Pemimpin transformasi mesti menyatakan visi yang jelas untuk masa depan, menyampaikan harapan kumpulan dan menunjukkan komitmen terhadap matlamat yang telah ditetapkan. Aspek kepemimpinan transformasional ini memerlukan kemahiran komunikasi yang hebat kerana pemimpin mesti menyampaikan mesejnya dengan tepat, kuat dan rasa berwibawa. Tingkah laku penting pemimpin lain termasuk optimisme, semangat dan kemampuannya yang berterusan untuk menunjukkan positif.

Rangsangan Intelektual dan Kreativiti

Kepemimpinan transformasional menghargai kreativiti dan autonomi di kalangan pengikut pemimpin. Pemimpin menyokong pengikutnya dengan melibatkan mereka dalam proses membuat keputusan dan merangsang usaha mereka untuk menjadi kreatif dan inovatif mungkin untuk mengenal pasti penyelesaian.

Untuk tujuan ini, pemimpin transformasi mencabar andaian dan meminta idea daripada pengikut tanpa mengkritik. Dia membantu mengubah cara pengikut memikirkan dan membendung masalah dan rintangan. Visi yang disampaikan oleh pemimpin membantu pengikut melihat gambaran besar dan berjaya dalam usaha mereka.

Pertimbangan Individu Ahli Kumpulan

Setiap pengikut atau ahli kumpulan mempunyai keperluan dan keinginan tertentu. Contohnya, ada yang didorong oleh wang sementara yang lain oleh perubahan dan keseronokan. Elemen pertimbangan kepemimpinan transformasi secara individu menyedari keperluan ini. Pemimpin mesti dapat mengenali atau menentukan - melalui penyadapan atau pemerhatian - apa yang memotivasi setiap individu.

Melalui bimbingan dan bimbingan secara langsung, pemimpin transformasi memberi peluang untuk sesi latihan yang disesuaikan untuk setiap ahli pasukan. Kegiatan ini membolehkan ahli pasukan berkembang dan dipenuhi dalam kedudukan mereka.