Penerangan Kerja Penjaga Buku Caj Penuh

Peranan penjaga buku dengan bayaran penuh dalam perniagaan kecil adalah lebih kompleks daripada penjaga buku biasa dan memikul lebih banyak tanggungjawab. Penjaga buku caj penuh menangani semua keperluan perakaunan syarikat, termasuk penyediaan penyata kewangan. Peranan ini paling sering dijumpai di syarikat kecil hingga menengah yang tidak memerlukan akauntan atau pengawal. Penjaga buku caj penuh melapor terus kepada pemilik syarikat atau tahap pengurusan tertinggi dan sering bekerjasama dengan firma BPA luar untuk menyediakan penyata kewangan dan penyata cukai pada akhir tahun.

Pendidikan dan Pengalaman

Keperluan pendidikan minimum untuk penjaga buku dengan bayaran penuh adalah diploma sekolah menengah, tetapi kebanyakan memerlukan pendidikan atau sijil lanjutan untuk mencari pekerjaan. Ijazah bersekutu atau sarjana dalam bidang seperti perakaunan atau perniagaan sering diperlukan oleh majikan. Sijil, seperti penunjuk Pembukuan Bertauliah yang disediakan oleh American Institute of Professional Bookkeepers, cukup untuk beberapa majikan. Sebilangan besar syarikat lebih suka bahawa pembukuan caj penuh menggabungkan pendidikan lanjutan atau pensijilan dengan pengalaman dalam bidang ini. Ia bukan kedudukan peringkat permulaan. Latihan dan pengalaman perisian perakaunan lanjutan juga berguna untuk pencari kerja.

Pembukuan

Penjaga buku caj penuh biasanya mengendalikan kitaran penuh tugas perakaunan atau mengawasi orang lain dalam tugas asas, seperti akaun yang perlu dibayar. Mereka membuat kod dan memasukkan invois vendor dan perbelanjaan, menjalankan cek, menagih pelanggan dan pelanggan, dan menyediakan deposit bank, memastikan bahawa akaun lejar umum yang betul didebitkan atau dikreditkan dengan sewajarnya. Mereka memproses jadual waktu pekerja, menjalankan pemeriksaan gaji dan menyediakan penyata cukai bulanan dan suku tahunan. Seorang penjaga buku caj penuh biasanya menangani semua keperluan perbankan syarikat, termasuk menyatukan penyata bank bulanan dan memantau aliran tunai.

Lejar Am

Penjaga buku caj penuh menyelidiki lebih mendalam ke buku besar berbanding dengan penjaga buku biasa. Catatan jurnal disediakan dan dimasukkan oleh penjaga buku caj penuh untuk akaun seperti aset tetap dan susut nilai. Pada akhir setiap bulan, baki percubaan dijalankan untuk mengesahkan bahawa akaun lejar umum berada dalam baki. Penjaga buku caj penuh menganalisis baki percubaan dan membuat penyesuaian jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk membetulkan perbezaan. Secara amnya, pemilik atau pengurusan syarikat, atau firma CPA luar, akan menyetujui baki percubaan yang sudah selesai sebelum penjaga buku menutup buku untuk bulan tersebut.

Penyata kewangan

Lembaran imbangan dan penyata pendapatan adalah penyata kewangan yang biasanya disediakan oleh penjaga buku dengan caj penuh pada akhir bulan. Buku-buku tersebut dijalankan setelah buku ditutup dan diserahkan kepada BPA untuk mengesahkan ketepatan dan kemudian kepada pemilik atau pihak pengurusan untuk memberi tahu mereka mengenai kesihatan kewangan syarikat. Penjaga buku juga boleh menjalankan penyata aliran tunai dan penyata ekuiti pemilik, bergantung pada keperluan dan struktur syarikat. Pemilik atau pengurusan boleh meminta laporan berkala dari penjaga buku caj penuh, seperti laporan kos pekerjaan atau laporan penjualan.

Penyeliaan

Di syarikat yang lebih kecil, penjaga buku dengan caj penuh mungkin bekerja sendiri untuk memproses semua laporan asas pembukuan dan kewangan syarikat, tetapi di sebuah syarikat pertengahan, kerani pembukuan atau pembantu tadbir dapat membantu dengan tugas-tugas asas. Ini termasuk memasukkan data invois akaun yang perlu dibayar dan menyediakan deposit bank. Penjaga buku dengan bayaran penuh akan mengawasi pekerja ini, membantu mengatur aliran kerja dan mengesahkan ketepatan kerja. Beberapa penjaga buku dengan bayaran penuh di syarikat kecil memakai topi, bekerja atau menyelia di kawasan seperti pembelian, inventori dan sumber manusia.