Apakah Fungsi Gaji vs Sumber Manusia?

Walaupun gaji berurusan dengan pekerja yang memberi pampasan, sumber manusia menjaga hubungan pekerja. Walaupun kedua-dua jabatan mempunyai peranan yang berbeza dalam organisasi, mereka juga berkongsi fungsi yang sangat penting untuk kejayaan organisasi. Mengintegrasikan sumber manusia dan gaji dapat mengurangkan kertas kerja, memungkinkan pengemaskinian secara automatik dan mengurangkan kesukaran dalam menyediakan laporan gabungan.

Apakah Fungsi Penggajian?

Penggajian merujuk kepada proses di mana pekerja menerima gaji mereka. Fungsi merangkumi mengimbangi dan mendamaikan data gaji dan mendeposit dan melaporkan cukai. Jabatan gaji menguruskan pemotongan gaji, penyimpanan rekod dan mengesahkan kebolehpercayaan data gaji. Jabatan gaji memberikan cek gaji, menjaga pematuhan dengan undang-undang cukai, merekodkan kertas kerja untuk pengambilan pekerja baru dan mengedit fail pekerja yang ada. Profesional gaji juga bertanggungjawab untuk mengira pembayaran balik, bonus, lebih masa dan gaji percutian.

Apakah Fungsi HR?

Menguruskan orang dalam organisasi, jabatan sumber manusia bertujuan untuk memberikan yang terbaik dalam diri pekerja, sehingga menyumbang kepada kejayaan organisasi. Tanggungjawab utama jabatan sumber manusia adalah untuk mengambil pekerja baru, dan ini melibatkan menarik calon yang tepat untuk jawatan yang ada. Setelah mereka membawa pekerja baru, profesional HR mesti memastikan pekerja bekerja mengikut jangkaan.

Jabatan HR juga bertanggungjawab untuk memotivasi pekerja, dan untuk tujuan ini, mereka memberi ganjaran kepada pekerja dengan mengembangkan pakej pampasan yang mungkin merangkumi pemberian bonus percutian atau pertengahan tahun dan kenaikan gaji. HR juga mengembangkan program latihan dan memastikan bahawa pekerja mengikuti arahan umum dengan mengingatkan mereka tentang tujuan organisasi.

Di mana Dua Fungsi Bertindih

Banyak aktiviti penggajian berkaitan dengan masalah HR jadi jabatan gaji dan sumber manusia mesti menyelaraskan fungsi bersama. Ini termasuk pengambilan, kenaikan gaji, pembayaran bonus, pemotongan faedah, cuti cuti dan memecat pekerja. Jabatan sumber manusia mesti peka dengan masa yang diperuntukkan untuk pemprosesan gaji kerana sebagai juara hubungan pekerja, mereka akan menghadapi masalah secara langsung sekiranya gaji tidak diproses dengan betul dan tepat waktu.

Bahagian penggajian dan sumber daya manusia juga mempunyai rahsia terhadap data pekerja, termasuk maklumat kewangan, nombor keselamatan sosial dan alamat rumah. Kedua-dua jabatan mesti bekerjasama untuk memastikan bahawa maklumat ini tidak menjadi mangsa individu atau syarikat yang tidak sah.

Jurang Besar

Fungsi penggajian dilindungi oleh jabatan kewangan atau sumber manusia di kebanyakan organisasi. Pada dasarnya, penggajian didorong oleh nombor dan memerlukan pengetahuan mengenai undang-undang cukai dan perakaunan. Oleh itu, banyak responden percaya bahawa ia harus ditempatkan di jabatan kewangan.

Pada masa yang sama, penggajian juga dianggap fungsi HR kerana ia membayar dan berurusan dengan orang. Contohnya, ambil gaji bersalin. Bahagian HR ialah syarikat mesti menjaga hak pekerja dan mematuhi undang-undang anti-diskriminasi dan bersalin persekutuan dan negeri. Pada masa yang sama, pekerja mesti menerima pampasan, fungsi kewangan, sesuai dengan polisi syarikat.