Perbezaan Antara Invois Pro Forma & Invois Komersial

Invois pro forma adalah spekulasi, tekaan terbaik mengenai kos pesanan sebelum diisi. Invois pro forma biasanya digunakan untuk mengimport dan mengeksport, terutama ketika pembeli dan penjual tidak mempunyai sejarah bekerja sama.

Invois komersial menggambarkan keadaan sebenar, menunjukkan harga dan kuantiti untuk apa yang sebenarnya telah dijual. Dokumen-dokumennya mungkin kelihatan sama, tetapi versi pro forma menggambarkan keadaan yang tidak semestinya nyata, walaupun mencerminkan tekaan terbaik vendor mengenai apa yang akan disertakan dalam invois komersial terakhir.

Petua

Invois pro forma memberikan anggaran untuk jumlah akhir pesanan. Invois komersial menunjukkan jumlah akhir yang harus dibayar. Invois pro forma digunakan dalam mengimport dan mengeksport untuk menyatakan nilai barang untuk kastam. Invois komersial digunakan dalam perakaunan, untuk membayar bil.

Tujuan Pro Forma dan Invois Komersial

Tujuan invois pro forma adalah untuk memberi pelanggan idea yang jelas tentang apa yang diharapkan. Ini adalah anggaran niat baik yang menunjukkan apa yang dapat diketahui terlebih dahulu, seperti harga dan syarat, dan jumlah penagihan rata-rata untuk jenis item yang diminta. Pelanggan juga boleh menggunakan invois pro forma untuk memutuskan sama ada mahu membuat pesanan atau tidak.

Tujuan invois komersial adalah untuk meminta pembayaran untuk item yang sebenarnya telah dijual dengan menunjukkan jumlah yang sebenarnya harus dibayar.

Penggunaan Pro Forma dan Invois Komersial

Penjual boleh memberikan invois pro forma dalam keadaan di mana mustahil untuk meramalkan harga yang tepat, tetapi adalah mungkin untuk memberikan idea umum mengenai caj yang akan datang. Invois pro forma juga dapat menjadi kesempatan untuk menyusun pemboleh ubah yang mungkin mencerminkan jumlah invois akhir, seperti masalah yang tidak dijangka yang mungkin timbul ketika mengisi pesanan. Beberapa invois pro forma memberikan parameter untuk kemungkinan perubahan, seperti mengatakan bahawa cetakan mungkin berubah menjadi 10 persen lebih atau di bawah jumlah yang dipesan. Pengimport menggunakan invois pro forma ketika menyatakan nilai barang dalam penghantaran untuk pelepasan kastam.

Invois komersial digunakan untuk memberikan pernyataan akhir yang menggambarkan apa yang telah berlaku semasa proses mengisi pesanan atau menyelesaikan projek. Pelanggan akan menggunakan penyata ini untuk membayar bil, dan menyimpannya untuk tujuan cukai dan perakaunan.

Format Pro Forma dan Invois Komersial

Invois pro forma mungkin kelihatan hampir sama dengan invois komersial. Walau bagaimanapun, ia mesti dilabel dengan jelas "pro forma" atau dengan bahasa lain yang mencerminkan fakta bahawa ia hanya anggaran dan tidak boleh dibayar sehingga kerja selesai dan invois akhir dikeluarkan.

Perakaunan Pro Forma dan Invois Komersial

Invois pro forma berguna untuk penganggaran. Ini memberi idea umum kepada perniagaan anda mengenai jumlah yang akan dibayar dan bila ia mesti dibayar. Invois komersial diperlukan untuk membayar bil dan mencatatnya sebagai perbelanjaan. Ia harus disimpan dan diajukan untuk rujukan, dan untuk menyandarkan maklumat perakaunan anda sekiranya berlaku audit.