Cara Membuat Purata Dengan Peratusan dalam Excel

Rata-rata biasanya dikira sebagai jumlah nilai yang dibahagi dengan bilangan titik data. Walau bagaimanapun, purata juga dapat dikira dari peratusan. Sebagai contoh, nilai dalam kursus mungkin berbeza mengikut ujian. Sekiranya demikian, rata-rata sederhana akan memihak hasilnya. Sebagai gantinya, anda akan menggunakan peratusan berat ketika mengira purata. Dengan membina spreadsheet Excel, pengiraan ini menjadi perkara mudah untuk memasukkan data.

1

Buka Microsoft Excel.

2

Masukkan data yang akan dirata-rata di lajur A. Sebagai contoh, jika anda mempunyai tiga ujian biasa, pertengahan dan final, anda mungkin memasukkan gred 85, 100, 90, 80, 95 dalam sel A1 hingga A5.

3

Masukkan peratusan yang sesuai di lajur B. Sebagai contoh, jika ujian biasa bernilai masing-masing 10 peratus, jangka masa pertengahan bernilai 20 peratus dan 50 peratus terakhir, maka anda akan memasukkan 10%, 10%, 10%, 20% dan 50% dalam sel B1 hingga B5. Pastikan anda memasukkan simbol peratusan supaya Excel mengetahui bahawa mereka adalah peratusan.

4

Masukkan "= A1 * B1" tanpa tanda petik di sel C1. Dalam contoh, ini mengalikan 10 peratus kali 85 hingga mendapat 8.5.

5

Klik sudut kanan bawah sel C1 dan seret ke sel terakhir di lajur C, yang sesuai dengan entri data terakhir di lajur A dan B. Ini menyalin formula ke sel yang dipilih. Contohnya, anda akan menyeret tetikus ke bawah ke sel C5.

6

Masukkan "= jumlah (C: C)" tanpa tanda petik di sel D1 untuk mengira purata menggunakan peratusan.