Cara Mengira dan Mentafsirkan Modal Kerja Bersih Syarikat

Modal kerja bersih syarikat adalah jumlah wang yang ada untuk dibelanjakan untuk operasi perniagaannya sehari-hari, seperti membayar bil jangka pendek dan membeli inventori. Modal kerja bersih sama dengan jumlah aset semasa syarikat ditolak jumlah liabiliti semasa. Aset semasa adalah sumber, seperti tunai dan piutang, yang diharapkan syarikat akan menggunakan atau menukar menjadi wang tunai dalam setahun. Liabiliti semasa adalah sejumlah wang, seperti akaun yang perlu dibayar, yang perlu dibayar oleh syarikat kepada orang lain dan dijangka membayar dalam masa satu tahun. Mempunyai lebih banyak modal kerja bersih membantu syarikat menjalankan perniagaannya.

1

Kenalpasti item baris "Jumlah Aset Semasa" di bahagian "Aset" pada kunci kira-kira syarikat dan tentukan jumlah yang disenaraikan di sebelah penerangan. Sebagai contoh, anggap jumlah aset semasa syarikat adalah $ 30,000.

2

Kenalpasti item baris "Jumlah Liabiliti Semasa" di bahagian "Liabiliti" pada kunci kira-kira syarikat dan tentukan jumlahnya. Dalam contoh ini, anggap jumlah liabiliti semasa syarikat adalah $ 10,000.

3

Kurangkan jumlah liabiliti semasa syarikat dari jumlah aset semasa untuk mengira modal kerjanya. Dalam contoh ini, tolak $ 10,000 dari $ 30,000 untuk mendapatkan $ 20,000 modal kerja bersih.

4

Kenal pasti sama ada modal kerja bersih syarikat itu positif atau negatif. Hasil positif bermaksud syarikat mempunyai aset dan wang semasa yang mencukupi setelah membayar liabiliti semasa. Hasil negatif bermaksud syarikat tidak mempunyai aset semasa yang mencukupi untuk membayar liabiliti semasa, yang bermaksud mungkin memerlukan dana tambahan. Dalam contoh ini, modal kerja bersih syarikat adalah positif, yang bermaksud ia cukup untuk menampung bil jangka pendeknya dan mempunyai $ 20,000 yang tersedia untuk dibelanjakan untuk mengembangkan perniagaannya.

5

Bandingkan jumlah modal kerja bersih syarikat dengan yang lain dalam industri untuk menentukan kedudukannya yang kompetitif. Dengan semua yang sama, syarikat dengan modal kerja lebih bersih mempunyai lebih banyak fleksibiliti untuk berbelanja untuk mengembangkan perniagaannya. Dalam contoh ini, jika tiga pesaing syarikat itu mempunyai modal kerja bersih $ 10,000, $ 9,000 dan $ 12,500, syarikat subjek, dengan modal kerja bersih $ 20,000, mempunyai lebih banyak modal kerja bersih dan kelebihan daya saing yang berpotensi dengan kemampuan untuk menghabiskan lebih banyak wang.